Rīga, Ķengaraga iela 2a, 2-й этаж
Рабочее время с 10:00 до 19:00

Noteikumi

1. Vispārējo pārdošanas nosacījumu darbība
1.1 Vispārējie pārdošanas nosacījumi darbojas starp pircēju (tālāk tekstā Klients), interneta veikalā mebeles-neman.lv un interneta veikala mebeles-neman.lv īpašnieku Eko Still Mēbeles SIA (turpmāk tekstā mebeles-neman.lv), lai noteiktu pirkšanas un pārdošanas kārtību un noteikumus, kā arī palīdzētu risināt jautājumus, kas saistīti ar abu pušu tiesiskajām saistībām.
1.2 Iepirkšanās kārtību interneta veikalā mebeles-neman.lv nosaka Rīgā 2014.gada 20.maijā (prot. Nr.29 5.§) LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2005. gada 15. martam, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības likums.
1.3 Interneta veikalā mebeles-neman.lv piedāvātam preču bildēm * un cenām ir informatīvs raksturs. Prece var atšķirties no attēla. Uz attēla var būt detaļas, kuras neietilpst preces komplektācijā. Preces aprakstam ir informatīva nozīme, parametros un komplektācijās var būt ražotāja izmaiņas vai modifikācija. mebeles-neman.lv sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskās saistības starp interneta veikala apmeklētājiem un tā veidotājiem. mebeles-neman.lv patur vienpusīgas tiesības jebkurā brīdī veikt izmaiņas vispārējos pārdošanas nosacījumos un piedāvājamo preču cenrādī. Izmaiņas un papildinājumi cenrādī un nosacījumos stājas spēkā no brīža, kad tie tiek publicēti mājas lapā mebeles-neman.lv. Uz pasūtījumiem, kas ir noformēti pirms izmaiņas stājās spēkā, attiecas tie nosacījumi, kas darbojās pasūtījuma veikšanas brīdī.
1.4 mebeles-neman.lv un Klients vēlas veikt pārdošanu un pirkšanu izmantojot interneta veikalu mebeles-neman.lv pamatojoties uz vispārējiem pārdošanas nosacījumiem, kas ir ietverti šajā dokumentā. Veicot pasūtījumu un priekšapmaksu interneta veikalā mebeles-neman.lv, Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar noteikumiem un piekrīt tiem.
1.5 Pirkšanas un pārdošanas līgums stājas spēkā tikai pēc priekšapmaksas iemaksas, kas ir ne mazāka kā 30% no pasūtījuma vērtības. Apmaksa ir veicama 3 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža.
1.6 Pasūtot lielgabarīta preces, Klientam ir jāņem vērā dzīvojamas vietas plāna īpatnības.
1.7 Kamēr Klients nav pilnībā norēķinājies ar mebeles-neman.lv, īpašuma tiesības uz precēm pieder mebeles-neman.lv.

*Dažas fotogrāfijas un shēmas nes informatīvo raksturu kā arī monitoru izšķirtspēja var atšķirties. Ieteicam iepriekš iepazīties ar izgatavošanas materiāliem mebeles-neman.lv birojā

2. mebeles-neman.lv cenrādis
2.1 Cenas pārdodamajām precēm interneta veikalā mebeles-neman.lv norādītas EUR bez piegādes, uznešanas un mēbeļu montāžas izdevumiem.
2.2 Preces piegādes vērtība ir atkarīga no preces apjoma, piegādes ģeogrāfijas .
2.3 mebeles-neman.lv patur sev tiesības veikt izmaiņas cenrādī. Ja Klients veicis pasūtījumu pirms cenas izmaiņas ir stājušās spēkā, tad precei ir spēkā cena, kas ir norādīta uz rēķina pasūtījuma reģistrācijas brīdī, pie nosacījuma, ka minētais pasūtījums netika anulēts iemeslu dēļ, kas norādīti punktā 5.1.

3. Pasūtītās preces apmaksa
3.1 Preces apmaksa ir veicama:
– ar bankas pārskaitījumu;
– jebkurā Klientam ērti pieejamā bankas filiālē;
3.2 Ja Klients ir apmaksājis 30% vai vairāk no pasūtījuma kopējās vērtības, tad otrā apmaksas daļa ir jāveic ne vēlāk kā 1 dienu pirms ieplānotas preces piegādes Klientam.
3.3 Pēc avansa maksas ieskaitīšanas mebeles-neman.lv rēķinā pasūtījums tiek nodots ražošanā un pasūtījuma atcelšanas gadījumā avansa rēķina summa netiek atgriezta.                                                                                       

Pasūtījuma nodošana ražošanā tiek realizēta tikai pēc priekšapmaksas saņemšanas!

                                 

4. Preces piegāde un nodošana
4.1 Katras preces aprakstā ir norādīts tai atbilstošais piegādes termiņš. Piegādes termiņš var mainīties, sakarā ar svētku svinībām un ikgadējiem plānotiem ražotnes atvaļinājumiem, kā arī tādā gadījumā, ja ražotājs mums paziņo par ražošanas plāna pārtraukumu. Par preces piegādes termiņa iespējamo nobīdi Klientam tiek paziņots caur elektronisko pastu. mebeles-neman.lv ir norādījis vidējos piegādes termiņus. Piegādes termiņā notiek preces ražošana, pasūtījuma komplektācija, preces piegāde Latvijā mebeles-neman.lv noliktavā.  
4.2 Gadījumā, ja piegādes termiņi neatbilst informācijai, kas ir norādīta preces aprakstā vai klientam izsūtītajos datos, un ir skaidrs, ka preces piegāde norunātajā termiņā nav iespējama no mebeles-neman.lv neatkarīgu iemeslu dēļ, mebeles-neman.lv apņemas paziņot Klientam par piegādes laika izmaiņām pa kontakta tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no brīža, kad mebeles-neman.lv ir saņēmis attiecīgo informāciju.
4.3 Prece tiek nodota Klientam uz pavaddokumentu pamata. Saņemot preci, lūdzam pārbaudīt, vai iepakojums nav bojāts (slapjš, noskrāpēts, pārplēsts vai citādi ārēji bojāts). Ja iepakojums ir bojāts, saņēmējam tas ir jāatzīmē sūtījuma pieņemšanas-nodošanas aktā. Ja dokuments tiek parakstīts bez piebildes, tiek pieņemts, ka sūtījums ir nodots bez bojājumiem. Preci bojātā iesaiņojumā (gadījumā, ja redzams, ka zem iesaiņojuma prece ir bojāta vai ir šaubas par to) ieteicam atgriezt pasūtījumu atpakaļ kurjeram un par šo problēmu paziņot uz elektroniskā pasta adresi info@mebeles-neman.lv.

Превосходный дизайн

Превосходный дизайн

Многолетний опыт сотрудничества с итальянскими дизайнерами позволяет нам создавать элегантную, изысканную, но в то же время доступную мебель.
Проверенное качество

Проверенное качество

Качество продукции проверено и испытано центрами стандартизации и подтверждено декларациями соответствия Таможенного союза.
Blakus Jナォsu mト)ai

Рядом с Вашим домом

Быстрая и своевременная доставка Вашего заказа по всей Латвии, а так же в страны Балтии.